Vue.js osnovni Laravel js framework

Laravel izabrao Vue.js kao osnovni JavaScript framework

By , 2016/10/09

Laravel je veoma popularan PHP server side framework. Poznat je po lakoći korišćenja, i “čistom” kodu, veoma se lako optimizira, integriše sa drugim tehnologijama, ali, do sada nije imao rešenje za osnovni JavaScript framework, sa kojim bi bio full stack framework.

Pojavom Laravel 5.3 kreator Laravel projekta Taylor Otwell objavio je da Vue.js je postao osnovni JavaScript framework za Laravel.

Vue.js je progresivni js framework za kreiranje korisničkog interfejsa. Za razliku od ostalih interfejsa, Angular-a i React.js, Vue je dizajniran tako da bude potpuno prilagodljiv. Fokusiran je samo na View sloj iz MVC koncepta, te je manje kompleksan u odnosu na pomenute interfejse.

Ukoliko ste iskusni web developer i želite više upoznati se sa ovom JS bibliotekom pogledajte poređenje Vue.js sa ostalim korisničkim interfejsima i JS bibliotekama. Vidi ovde.

 

Pinterest